Polska w latach 90. - pamiętasz to jeszcze?

Do której organizacji wstąpiła Polska w 1999 roku? Kiedy miała miejsce wielka powódź? Czy pamiętasz, ile jedna złotówka była warta przed denominacją?

Sprawdź swoją wiedzę na temat wydarzeń, które rozegrały się w Polsce w latach 90.!