Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu Quizowa.pl (zwanego dalej Serwisem) przez jakąkolwiek osobę (zwaną dalej Użytkownikiem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń z jego strony.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa polskiego. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę oraz sposób wykorzystania Serwisu. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu i wszelkie swoje działania podjęte w Serwisie ponosi Użytkownik.
 3. Serwis pozostaje światopoglądowo, ideologicznie i religijnie neutralny i nie utożsamia się z treściami dodawanymi przez jego Użytkowników (np. w postaci komentarzy).
 4. Właściciel serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

II. Korzystanie z serwisu

 1. Serwis ma prawo do edycji, modyfikowania i usuwania treści dodanych przez Użytkownika oraz wykorzystania ich w dowolnej formie.
 2. Użytkownik nie może kopiować lub reprodukować danych umieszczonych w Serwisie.
 3. Z Serwisu mogą korzystać osoby powyżej 13 roku życia.
 4. Korzystając z serwisu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i nie może w szczególności:
  • umieszczać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne
  • umieszczać danych osobowych lub teleadresowych
  • umieszczać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu lub innych stron internetowych
  • świadomie wprowadzać w błąd
  • umieszczać szkodliwej zawartości wpływającej negatywnie na działanie komputerów osób trzecich
  • naruszać praw patentowych, praw autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności
 5. Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a Użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

III. Prawa autorskie

 1. Serwis posiada prawa autorskie do umieszczonych w nim quizów (są one autorskie lub nabyte na mocy regulaminu partnerskiego serwisu Quizme.pl). Kopiowanie, wykorzystywanie lub rozpowszechnianie quizów bez pisemnej zgody jest zabronione.
 2. Serwis wykorzystuje obrazki w swoich quizach. Obrazki pochodzą z serwisów udostępniających darmowe obrazki do wykorzystania na stronach internetowy (takich jak np. pixabay.com) lub prawa autorskie do nich zostały przekazane przez Użytkownika dodającego quiz w partnerskim serwisie Quizme.pl, z którego zasobów korzysta ten serwis.
 3. Każdy obrazek jest opatrzony informacją o jego pochodzeniu.
 4. Zgłasznie naruszeń praw autorskich: Dokładamy wszelkich starań, żeby umieszczone treści (teksty i obrazki) nie naruszały praw autorskich osób trzecich. Jeżeli wierzysz, że posiadasz prawa autorskie do którejś treści wykorzystanej w serwisie i chciałbyś ją usunąć, bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu przez dział kontakt. W treści zgłoszenia należy podać:
  • pełne dane instytucji lub osoby posiadającej prawa autorskie do treści
  • odnośnik do strony serwisu, na której dana treść jest umieszczona

IV. Gwarancja

 1. Właściciel Serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

V. Czas obowiązywania Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej
 2. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie pod adresem Regulamin serwisu Quizowa.pl.