Czy znasz małżonki polskich władców?

Kimże by był największy nawet władca bez wspierającej go kobiety?