Test Golemana na inteligencję emocjonalną

Daniel Goleman zastosował kilka kryteriów, by ocenić inteligencję emocjonalną, między innymi empatię, umiejętności społeczne czy samoświadomość.

Ten test powie wiele o Twoich umiejętnościach odczytywania, dostrzegania i wyrażania emocji.