Test na inteligencję

To jeden z rodzajów testów, po które rozwiązujący sięgają najczęściej i najchętniej.

Masz ochotę sprawdzić, jak wysoki jest Twój iloraz inteligencji? Pamiętaj, by obliczenia wykonać samodzielnie, bez wsparcia kalkulatora.