Na jakiej podstawie oceniasz ludzi?

Sprawdź, czym przede wszystkim się kierujesz, wyrabiając sobie sąd na temat charakteru poznawanych osób.