Który słynny mąż stanu jest autorem tych słów?

Interesujemy się polityką. A jak dobrze znamy powiedzenia słynnych mężów stanu?