Czy słownik języka polskiego nie ma przed Tobą tajemnic?

Zbytnia wylewność w okazywaniu uczuć i nienaturalność w uzewnętrznianiu myśli to... Taki, który narzuca swoją wolę innym i nie znosi sprzeciwu, despotyczny, to...

Czy znasz definicje słów zaczerpnięte wprost ze słownika języka polskiego?