Czy jesteś mistrzem języka polskiego?

Jaki brzmi dopełniacz liczby mnogiej wyrazu "styl"? „Do króla”, „Świat zepsuty”, „Pijaństwo” - kto jest autorem tych utworów literackich?

Sprawdź swoją wiedzę z języka polskiego. Pytania będą dotyczyć gramatyki, ortografii, interpunkcji, literatury...