Czy na pewno poprawnie odmieniasz wyrazy?

Język polski, jego zawiłości i tajemnice... gramatyka naszego ojczystego języka nie należy do najłatwiejszych!

Wiele osób popełnia często błędy w odmianie wyrazów. Czy Ty się do nich zaliczasz?