20 przekrojowych pytań z języka polskiego - jak sobie poradzisz?

W którym okresie tworzył Ignacy Krasicki? Wyrazy bóg i buk to antonimy, homonimy, synonimy czy wyrazy pokrewne?

Przypomnij sobie wiedzę dotyczącą literatury, gramatyki i słowotwórstwa, którą przyswoiłeś na lekcjach języka polskiego.