Czy rozpoznasz, w którym kraju wykonano to zdjęcie?

Słynne budowle wymienione w pytaniach tego quizu na pewno znasz. Ale czy uda Ci się prawidłowo podać, z których krajów pochodzą?

Przed Tobą dziesięć przykładów z całego świata.

Pokaż, że żaden zakątek globu nie jest Ci obcy!