Czy rozpoznasz znanych pisarzy na zdjęciach?

Spójrz na zdjęcie - to Huxley, Orwell, a może Lewis Carroll?
Czy odróżnisz twarz Goethego od rysów Schillera czy Byrona?

Sprawdź, czy rozpoznasz znanych pisarzy na zdjęciach.