Zagadka logiczna Diofantosa z III wieku - tylko najtęższe umysły są w stanie ją rozwiązać!

Diofantos, matematyk grecki żyjący w III wieku n.e. w Aleksandrii, pozostawił na swoim nagrobku pewną zagadkę. Uda Ci się ją rozwiązać?