Muzyczna prawda i fałsz. Czy odróżnisz jedno od drugiego?

Pytania zahaczają o różne dziedziny muzyki, kompozytorów, zespoły, przeboje, nazwiska wokalistów...

Cała sztuka polega jednak na tym, by odróżnić, które z podanych informacji są zgodne z prawdą, a które nie.