Czy znasz autorów słów tych piosenek?

Piosenki znamy bardzo dobrze, nie zawsze jednak wiemy, że autorami słów są najsłynniejsi poeci. Czy odgadniesz ich nazwiska?