Literacka prawda i fałsz. Czy odróżnisz jedno od drugiego?

Czy będziesz umiał wskazać, które z przytoczonych zdań są prawdziwe, a które fałszywe?