Motyw władzy w kulturze - sprawdzisz się?

Kto jest autorem książki "Cesarz"? Gdzie pojawiają się takie pojęcia, jak "Wielki Brat", "nowomowa" czy "nieosoba"?

Zmierz się z quizem dotyczącym motywu władzy w wielu odsłonach, które przewijały się w kulturze.