Jak dobrze znasz baśnie i legendy?

W dzieciństwie na pewno zetknąłeś się z wieloma legendami, baśniami i przypowiastkami z morałem. Jak dobrze pamiętasz szczegóły?