Jak dobrze znasz baśnie Hansa Christiana Andersena?

Wróć na chwilę do lat dziecięcych i przypomnij sobie treść uniwersalnych, pięknych baśni Andersena!