Czy uzupełnisz brakujące zwierzę w tytule filmu?

Czy z łatwością wskażesz, które zwierzę powinno być w tytule filmu?

Spróbuj uzupełnić nazwami zwierząt tytuły, w których znajdują się słowa "milczenie", "raport" czy "popołudnie".