Czy uzupełnisz brakujące nazwisko w tytule filmu?

Czy z łatwością wskażesz, jakie nazwisko zostało usunięte z tytułu filmu?

Spotkasz tu pewną ekscentryczną rodzinę, ostatniego kastrata i ambitnego boksera.