Czy potrafisz dokończyć polskie przysłowia?

Co się wydarzy, kiedy chłop robotny i baba pyskata? Jak to jest z tym, co znajduje się na dnie kobiecego serca?

Czy mądre polskie porzekadła nie mają przez Tobą tajemnic?