12 najczęściej mylonych wyrazów - też to robisz?

Niektóre wyrazy w polszczyźnie brzmią bardzo podobnie, jednak ich znaczenie jest zupełnie odmienne.

Czy zdarza Ci się pomylić i użyć słowa w błędnym kontekście?