Jeżeli przejdziesz ten quiz bezbłędnie, możesz nazywać się królem ortografii!

Trudno zaprzeczyć - język polski nie należy do najłatwiejszych. Reguł dotyczących poprawnej pisowni jest naprawdę sporo.

Czy opanowałeś je wszystkie i możesz mienić się mistrzem ortografii?