Czy odgadniesz tytuł powieści, której autorem NIE jest podany pisarz?

Jak dobrze znasz twórczość najsłynniejszych pisarzy?