Czy znasz anegdoty o pisarzach?

Znamy tych twórców. A co wiemy o dowcipach, których byli autorami i bohaterami?