Czy odgadniesz brakujący wyraz w tytułach polskich filmów z lat 90.?

Kto prowadził podwójne życie, co spotkało Agatę i jaki stopień wojskowy miał Kwiatkowski?

Przypomnij sobie tytuły znanych polskich filmów z lat 90. i spróbuj uzupełnić brakujące słowa.