Czy będziesz w stanie uzupełnić fragmenty znanych wierszy?

Od "Ody do młodości" po fragmenty z "Wesela" - czy masz dobrą pamięć do najpiękniejszych polskich rymów?

Spróbuj uzupełnić fragmenty wierszy, które z pewnością czytałeś i słyszałeś niejeden raz.