Czy potrafisz wyrecytować Inwokację z "Pana Tadeusza"?

Litwo, ojczyzno moja... i jak to szło dalej? Z pewnością kiedyś miałeś opanowany do perfekcji każdy wers Inwokacji.

Czy wciąż byłbyś w stanie wyrecytować ją w całości?