Czy uzupełnisz brakujące imiona polskich premierów?

Przeskanuj w myślach historię polskiej polityki aż do 1989 roku.

Czy będziesz w stanie prawidłowo uzupełnić personalia wymienionych premierów?