Czy rozpoznasz prezydentów Polski na zdjęciach?

Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej istnieje od grudnia 1922 roku. W roku 1952 funkcje prezydenta przejęła kolegialna Rada Państwa z Przewodniczącym na czele i dopiero w 1989, w wyniku porozumień Okrągłego Stołu, urząd prezydenta został przywrócony.

W tym quizie będziemy poruszać się w odwrotnym porządku chronologicznym, zaczynając od współczesności. Sprawdź, jak sobie poradzisz!