10 pytań z 10 szkolnych przedmiotów - jak wypadniesz na tym sprawdzianie?

Kto jest autorem "Opowieści wigilijnej"? Który program wykorzystamy do edycji graficznej obrazu?

Dziesięć pytań, dziesięć szkolnych przedmiotów i dziesięć możliwości zdobycia punktu.