Czy masz większą wiedzę niż pilny ósmoklasista?

Powstanie Spartakusa miało miejsce w starożytnym Rzymie czy w Grecji? Ile wynosi średnia arytmetyczna liczb: 5, 4, 2, 13 ?

Zmierzysz się tu z pytaniami nawiązującymi do typowych przedmiotów szkolnych. Czy jeszcze pamiętasz wszystkie te szczegóły?