10 pytań, 10 dziedzin - jak wypadniesz?

Który kraj, ze względu na swój kształt i położenie względem Półwyspu Indyjskiego, jest określany mianem "Łzy Indii"? Czy suma kątów wewnętrznych dowolnego równoległoboku leżącego na płaszczyźnie to 360 stopni?

Nie tylko matematyka i geografia, ale też literatura, historia, łacina...