Wszystkie odpowiedzi w tym quizie są liczbami - czy zdobędziesz 9/12 punktów?

Choć wszystkie odpowiedzi są liczbami, wiedza matematyczna raczej nie będzie tu potrzebna!