Wszyscy znamy te nazwy, ale czy potrafimy je odpowiednio dobrać?

Jaką zupę można często spotkać w niedzielę w polskich domach? Jak nazywa się zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej organizmu?

Sprawdź, czy zmyślnie połączysz opis z właściwym słowem.