Transformacja systemowa w Polsce - jak wiele o niej wiesz?

NSZZ „Solidarność”, stan wojenny, obrady Okrągłęgo Stołu - czy wciąż to pamiętasz?

Podziel się opinią!