Transformacja systemowa w Polsce - jak wiele o niej wiesz?

Kiedy został w Polsce wprowadzony stan wojenny? Co miało miejsce wcześniej - obrady Okrągłego Stołu czy rozmowy w Magdalence?

Przekonajmy się, jak dobrze kojarzysz przełomowe wydarzenia związane z okresem transformacji ustrojowej w Polsce.