Słownik wyrazów obcych (A) – Czy któryś wyraz Cię zaskoczy?

Autokracja: samowładztwo, władza nieograniczona czy też może forma rządów, w której najwyższą władzę państwową sprawują kapłani?

Zajrzyjmy do słownika wyrazów obcych pod literę "A".