Jeśli odpowiesz na te 15 pytań, możesz nazywać się erudytą!

Do jakiej dynastii należał król Władysław Łokietek? W którym województwie znajduje się Oława?

Masz piętnaście szans, by bezdyskusyjnie udowodnić swoją erudycję. Czy osiągniesz sukces?