Jak dobrze znasz symbole chemiczne pierwiastków?

Czy byłeś pilnym uczniem na lekcjach chemii, zwłaszcza w odniesieniu do tablicy Mendelejewa?

Sprawdźmy, czy nawet po wielu latach jesteś w stanie powiązań symbol z właściwym pierwiastkiem.