Jak dobrze znasz słynne wydarzenia historyczne?

Kulturalny człowiek powinien mieć historię bardzo dobrze opanowaną. Na jakim poziomie jest Twoja wiedza w tej dziedzinie?