Historia Europy - czy skojarzysz osobę z ważnym wydarzeniem?

Luter, Hus czy Kalwin - którego z nich skojarzysz z początkiem reformacji i zawieszeniem na drzwiach kościoła 95 tez w 1517 roku?

Przypomnij sobie ważne wydarzenia w dziejach Europy i osoby, które były z nimi związane.