Czy odgadniesz autora podanego cytatu?

Słowa zawarte w listach, cytowane przez świadków ich wypowiadania bądź zanotowane w pamiętnikach. Czy wiesz, kto kryje się za każdym z podanych cytatów?