Rozpoznasz, jakie miasto zaznaczyliśmy na mapie?

Przyjrzyj się oznaczeniom na mapie i przywołaj na pomoc swoją znajomość geografii Polski.

Czy okażesz się asem, który rozpozna wszystkie miasta?