Quiz, w którym z każdym pytaniem jest coraz łatwiej!

W tym quizie nie należy zrażać się początkiem, bo łatwo nie będzie, ale potem powinno być już z górki. Najważniejsze to walczyć do końca!