Przeciętna osoba myli się w co drugim pytaniu!

Jak zapiszemy wzór wodorotlenku sodu? Który z przywódców nie brał udziału w konferencji poczdamskiej?

Sprawdź, czy należysz do wybrańców, którzy mimo różnorodności dziedzin nie popełniają omyłek.