Który z pięciu czynników osobowości u Ciebie dominuje?

Paul Costa i Robert McCrae stworzyli model osobowości zwany Wielką Piątką.

Wyróżnili pięć decydujących składowych ludzkiego charakteru - która z nich dominuje u Ciebie?