Która odpowiedź tutaj NIE pasuje?

W każdym pytaniu jest podane jedno słowo-klucz. Która z odpowiedzi do niego nie pasuje?