Czy znasz dawne nazwy państw i miast?

Czy dasz się zmylić nazwami, które przestały już obowiązywać, czy też od razu zgadniesz, o jakie państwo, ewentualnie miasto, chodzi?